Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ortaklığında sektöre ilişkin iki yeni rapor yayımlandı. Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı ve Makine İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme raporları, Türkiye sanayiinin teknoloji üretim potansiyeline ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Makineciler tarafından önerilen Türkiye’ye özgü destek modeline göre; ihracatçı firmalara verilecek desteklerin, verimlilik kriterlerine göre düzenlenmesi gerekiyor. Kaynak dağılımında yapılacak iyileştirmenin yüzde 47 verimlilik artışı sağlayacağı Türk makine sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturulmasının, yaratacağı çarpan etkisiyle imalat sanayinde önemli bir üretim artışı sağlayacağı belirtiliyor.

İhracatı zirveye taşıyacak bir model

Verimlilik ile ihracat performansı arasındaki ilişkiyi ele alan Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı raporu, makine sektörüne yönelik nasıl bir teşvik sistemi kurgulanması gerektiğini ortaya koyuyor. Firmaların yenilikçilik faaliyetlerinin kamusal fonlar tarafından desteklenmesinin ihracata etkisinin ele alındığı raporda, Türkiye’ye özgü bir destek modeli öneriliyor.

Yenilikçilik faaliyetlerinin Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ana unsur olduğunu ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak, kamu desteğinin merkezinde verimlilik olmalı. İhracatçı firmaların yenilikçi projeleri verimlilik kriterlerine bağlı olarak desteklenmeli. Bu destekler de birbirie eklemlenmiş projeler zinciri şeklinde, büyük montanlı ödemelerle uzun periyotta verilmeli.”

Her 5 patent başvurusundan biri makinecilerin

Makine İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl 60,4 milyar TL ciro gerçekleştiren makineciler, imalat sanayi toplam cirosu içindeki payını yüzde 5'e yükseltti. 2009-2016 yılları arasında 83 bin ek istihdam sağlayan makine sektörü, geçtiğimiz yılsonunda 215 bin kişiye istihdam sağlayarak imalat sanayi toplam istihdamı içindeki payını yüzde 5,9’a taşıdı.

Makine sanayii açısından teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığına vurgu yapan rapora göre, makine sektörünün 2015 yılında AR-GE harcamaları 387,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Makinecilerin AR-GE harcamalarını yüzde 85-87 düzeyinde özkaynaklarıyla karşıladığı vurgulandı. Patent ve faydalı model tescil başvurularını sürekli artıran makine sektörü, 2015 yılında 1,736 patent başvurusu yaptı. Türkiye imalat sanayiinde yerli patent ve faydalı model başvurularının yaklaşık yüzde 21'i makine sektörü tarafından gerçekleştirildi.